projectleiding in zorg en welzijn

anders realiseren

Projectleiding 
Maatschappelijke doelen omzetten naar werk met een begin- en eindpunt. Klinkt makkelijk, maar is moeilijk. Als projectleider in zorg en welzijn weet ik zowel inhoudelijk als praktisch hoe ik te werk moet gaan. Realiseren neem ik heel letterlijk, ik voel me verantwoordelijk; jullie project = ons project. Onderweg vul ik het werk graag creatief in; met visuele weergaven van het project, foto's, lijstjes, sociale media, webtektsen, samenvattingen, persberichten, interviews of andere vormen die het project vertalen naar de praktijk.  

Kwali-tijd 
Kwaliteit kost tijd, dat heb je niet altijd. Kwaliteit kun je verbeteren door tijdens het begin, midden en einde te checken hoe het gaat. De beroemde cirkel volgen van: plannen, doen, controleren en bijstellen voor de volgende keer. Maar pfff... kost je dat allemaal te veel energie? Of heb je een steekje laten vallen? Ik werk graag mee aan de kwaliteit binnen je organisatie, denk aan het bijwerken van het kwaliteitshandboek. Je kunt bij mij terecht voor uitwerking van de HKZ-slogan:
“Zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien wat je doet en zegt” 

Anders realiseren pakket* 
Wil je jullie maatschappelijke project opstarten, afstoffen, inkleuren of upgraden? Benader mij Anders voor: 

a)    De voorbereiding en zoeken van samenwerking
b)    Het startschot: een gezamenlijke startbijeenkomst of workshop 
c)    Coördinatie over het geheel
d)    Kwaliteitsborging 
e)    Tussentijdse rapportage
f)     Communicatie naar alle betrokken partijen en vooral ook de doelgroep
g)    Eindrapportage
h)    Evaluatie 

* Losse onderdelen of een pakket zelf samen te stellen